tsl logo

Delivering success…


Ефективно управување на малопродажбата

 

Управувањето на малопродажниот објект, како една од најодговорните работни позиции, бара широко интердисциплинарно знаење. 

 

Дознајте како поефикасно да го менаџирате производниот асортиман и како на едноставен и практичен начин да го унапредите целокупното работење на Вашиот малопродажен објект.

 

Цели и придобивки од тренинг програмата:


Дознајте како да го унапредите работењето во Вашиот објект преку:

  • Примена на најпрактичните алатки за мерење на успешноста на малопродажниот објект
  • Антиципирање и идентификување на недостатоците во малопродажниот процес и примена на стратегии за нивно отстранување
  • Техники за зголемување на мотивацијата на вработените и обезбедување на пост продажна услуга

 

Тренинг програмата е наменета за:

  • Менаџери на продажба и продажни објекти
  • Директори и раководители на логистика
  • Претприемачи
  • Вработени во малопродажбата кои сакаат да ги прошират своите знаењаОтворени обуки

Услуга кон клиентите
Продажни вештини
Маркетинг и PR
Менаџмент
Човечки ресурси
Финансии
Производство и логистика
Деловни вештини
Тим билдинг
Конференции
Експертски академии
Контролинг
» Пријави се за обука

Препорачани видеа

 

Орхан Лујиновиќ (Хрватска)

Персонализирана тренинг програма - АКТИВАТОР

 

Training Expo - Mitko Keramitchiev

Митко Керамитчиев - Справување со бариери и приговори во продажбата

Quote of the day

„Луѓето можат да заборават што сте направиле и што сте рекле, но никогаш нема да заборават како сте ги направиле да се чувствуваат.”

Анонимен автор

Контакт

Доколку не можете да го пронајдете тоа што Ве интересира или имате дополнително прашање, контактирајте нè на:


Triple S Group doo

Бул. 8-ми Септември бр.15

(Хотел Александар Палас, мезанин 5)

1000 Скопје,

Р. Македонија                                                                                                                                                                                                                 

тел.: 02/ 3 112 048
факс: 02/ 3 112 395
е-маил: office@tsgroup.mk
жиро сметка: 370-0111001393-50
депонент: Еуростандард банка, АД Скопје
даночен број: МК 4030005533741

Triple S Group
© 2012 - 2017 Сите права се задржани Triple S Group doo