tsl logo

Delivering success…


Академија за управување со магацински простор

 

Конкретни и применливи знаења за управување со магацин и логистика.
СЕГА И ВЕДНАШ!

 

Подобрете ја ефикасноста во магацинот, зголемете ја продуктивноста на менаџерите преку примена на вистинските методи, опрема и стратегии и зголемете го профитот на компанијата!Цели на академијата!

 • Идентификување на критичните фактори за ефикасно управување со магацинот;
 • Запознавање со новите трендови на работење со магацин и логистика;
 • Обезбедување на практични примери и знаења
 • неопходни за управувањето со залихите и организацијата на просторот;
 • Запознавање со елементите на Контролингот и начините на мерење на ефикасноста во магацинот;
 • Совладување на вештини за ефикасна организација на дистрибуцијата во магацинот;
 • Детектирање на грешките во управувањето со залихи и запознавање на методи и техники кои практично можат да се применат во Вашата компанија;

 

Што ќе научат учесниците по завршувањето на Академијата

 • Како до ефикасен магацин и ажурно водење на залихите (cross docking, ликвидност, точност на залихи, KAIZEN филозофија, намалување на стапка на неиспорачана роба, т.е вистинска роба е на вистинско место, во вистинска количина, со вистински квалитет и во вистинско време);
 • Контролинг во магацинот и логистиката (усогласување на стратегијата на компанијата со целите на магацинот и логистиката, воведување метрика, Balanced ScoreCard,техники за мерење на ефикасноста во магацинот, анализа на набавката и ажурноста на залихите, Benchmarking);
 • Оперативни активности во логистиката и дистрибуцијата на роба (модерна перспектиива на логистиката, логистички стратегии, процеси во логистиката, дистрибуциска логистика, проток на залихи & cross-docking, повратна логистика);
 • Проверка и точност на залихите (лесно применливи постапки во проверка на залихите, важноста на цикличната проверка на залихите, како да се елиминираат грешките);
 • Автоматизација во магацинот и логистиката

 
Пријавете се тука. 


Отворени обуки

Услуга кон клиентите
Продажни вештини
Маркетинг и PR
Менаџмент
Човечки ресурси
Финансии
Производство и логистика
Деловни вештини
Тим билдинг
Конференции
Експертски академии
Контролинг
» Пријави се за обука

Препорачани видеа

 

Орхан Лујиновиќ (Хрватска)

Персонализирана тренинг програма - АКТИВАТОР

 

Training Expo - Mitko Keramitchiev

Митко Керамитчиев - Справување со бариери и приговори во продажбата

Quote of the day

„Првиот и најважниот чекор кон успехот е чувството дека можеме да успееме.”

Nelson Boswell

Контакт

Доколку не можете да го пронајдете тоа што Ве интересира или имате дополнително прашање, контактирајте нè на:


Triple S Group doo

Бул. 8-ми Септември бр.15

(Хотел Александар Палас, мезанин 5)

1000 Скопје,

Р. Македонија                                                                                                                                                                                                                 

тел.: 02/ 3 112 048
факс: 02/ 3 112 395
е-маил: office@tsgroup.mk
жиро сметка: 370-0111001393-50
депонент: Еуростандард банка, АД Скопје
даночен број: МК 4030005533741

Triple S Group
© 2012 - 2018 Сите права се задржани Triple S Group doo