tsl logo

Delivering success…


Академија за управување со магацински простор

 

Конкретни и применливи знаења за управување со магацин и логистика.
СЕГА И ВЕДНАШ!

 

Подобрете ја ефикасноста во магацинот, зголемете ја продуктивноста на менаџерите преку примена на вистинските методи, опрема и стратегии и зголемете го профитот на компанијата!Цели на академијата!

 • Идентификување на критичните фактори за ефикасно управување со магацинот;
 • Запознавање со новите трендови на работење со магацин и логистика;
 • Обезбедување на практични примери и знаења
 • неопходни за управувањето со залихите и организацијата на просторот;
 • Запознавање со елементите на Контролингот и начините на мерење на ефикасноста во магацинот;
 • Совладување на вештини за ефикасна организација на дистрибуцијата во магацинот;
 • Детектирање на грешките во управувањето со залихи и запознавање на методи и техники кои практично можат да се применат во Вашата компанија;

 

Што ќе научат учесниците по завршувањето на Академијата

 • Како до ефикасен магацин и ажурно водење на залихите (cross docking, ликвидност, точност на залихи, KAIZEN филозофија, намалување на стапка на неиспорачана роба, т.е вистинска роба е на вистинско место, во вистинска количина, со вистински квалитет и во вистинско време);
 • Контролинг во магацинот и логистиката (усогласување на стратегијата на компанијата со целите на магацинот и логистиката, воведување метрика, Balanced ScoreCard,техники за мерење на ефикасноста во магацинот, анализа на набавката и ажурноста на залихите, Benchmarking);
 • Оперативни активности во логистиката и дистрибуцијата на роба (модерна перспектиива на логистиката, логистички стратегии, процеси во логистиката, дистрибуциска логистика, проток на залихи & cross-docking, повратна логистика);
 • Проверка и точност на залихите (лесно применливи постапки во проверка на залихите, важноста на цикличната проверка на залихите, како да се елиминираат грешките);
 • Автоматизација во магацинот и логистиката

 
Пријавете се тука. 


Отворени обуки

Услуга кон клиентите
Продажни вештини
Маркетинг и PR
Менаџмент
Човечки ресурси
Финансии
Производство и логистика
Деловни вештини
Тим билдинг
Конференции
Експертски академии
Контролинг
» Пријави се за обука

Препорачани видеа

 

Орхан Лујиновиќ (Хрватска)

Персонализирана тренинг програма - АКТИВАТОР

 

Training Expo - Mitko Keramitchiev

Митко Керамитчиев - Справување со бариери и приговори во продажбата

Quote of the day

„Луѓето можат да заборават што сте направиле и што сте рекле, но никогаш нема да заборават како сте ги направиле да се чувствуваат.”

Анонимен автор

Контакт

Доколку не можете да го пронајдете тоа што Ве интересира или имате дополнително прашање, контактирајте нè на:


Triple S Group doo

Бул. 8-ми Септември бр.15

(Хотел Александар Палас, мезанин 5)

1000 Скопје,

Р. Македонија                                                                                                                                                                                                                 

тел.: 02/ 3 112 048
факс: 02/ 3 112 395
е-маил: office@tsgroup.mk
жиро сметка: 370-0111001393-50
депонент: Еуростандард банка, АД Скопје
даночен број: МК 4030005533741

Triple S Group
© 2012 - 2017 Сите права се задржани Triple S Group doo